Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu metin, [Şirket Adı] (“Şirket”) olarak da anılan veri sorumlusu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirme amaçlıdır.

2. Veri İşleme Amaçları

Şirket, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak ve yönetmek,
 • Müşteri ilişkilerini yönetmek,
 • Pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak,
 • İşlem güvenliğini sağlamak,
 • İş kanunlarına ve düzenlemelere uymak.

3. Kişisel Veri Kategorileri

Şirket, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

 • İsim, soyisim ve iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası vb.),
 • Kimlik bilgileri (TC Kimlik Numarası vb.),
 • Finansal bilgiler (banka hesap bilgileri vb.),
 • İnternet faaliyetleri (çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla toplanan veriler),
 • İşlem ve sipariş bilgileri.

4. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, kişisel verileri yasal zorunlulukların ve işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklar. Kişisel verilerin saklama süresi sona erdiğinde, veriler güvenli bir şekilde imha edilir veya anonim hale getirilir.

5. Kişisel Veri Sahibi Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinin ilgili üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verileriyle ilgili yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafların bilgilendirilmesini talep etme.

6. Kişisel Veri Güvenliği

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Veri güvenliği ihlali durumunda, ilgili otoritelere bildirimde bulunulur ve gerekli düzeltici önlemler alınır.

7. Değişiklikler ve Güncellemeler

Şirket, bu KVKK metnini güncelleme hakkını saklı tutar. Metindeki değişiklikler ve güncellemeler web sitemizde yayımlanacak ve geçerli hale gelecektir.

Herhangi bir soru, şikayet veya veri işleme faaliyetlerimize ilişkin istekler için.