Eyyo

Database (Veri Tabanı) nedir?

Veri tabanı, bilgilerin düzenli bir şekilde depolanıp erişilmesini, yönetilmesini ve güncellenmesini sağlayan bir bilgi deposudur. Bilgisayar veritabanları, genellikle satış işlemleri veya belirli müşterilerle ilgili bilgileri içeren kayıtların veya dosyaların toplamını barındırır.

İlişkisel bir veritabanında, belirli bir müşteriye ait dijital bilgiler, SQL veya NoSQL sorgularıyla kolayca bulunabilmesi için satırlar, sütunlar ve tablolar halinde düzenlenir ve endekslenir.

Veritabanlarının temel amacı, büyük miktarlardaki veriyi etkin bir şekilde saklamak, organize etmek ve bu verilere erişim sağlamaktır. Bu veriler, müşteri bilgileri, ürün katalogları, finansal bilgiler, envanter kayıtları gibi çeşitli alanlardan olabilir.

Veritabanlarının türleri nelerdir?

İlişkisel Veritabanları: Tablo, satır ve sütunlar şeklinde yapılandırılmış ilişkisel veritabanları, verileri düzenlemek ve ilişkilendirmek için SQL kullanır. Örnek olarak MySQL, PostgreSQL, Oracle ve Microsoft SQL Server verilebilir.

NoSQL Veritabanları: NoSQL veritabanları, geleneksel ilişkisel veritabanlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu tür veritabanları, genellikle büyük miktarda dağıtık veriyi depolamak ve işlemek için kullanılır. Örnekler arasında MongoDB, Cassandra, Redis ve Couchbase bulunmaktadır.

Bellek Temelli Veritabanları: Bellek temelli veritabanları, verileri RAM’de saklar ve bu nedenle hızlı erişim sağlar. Bu tür veritabanları genellikle yüksek performans gerektiren uygulamalarda kullanılır. Örnekler arasında Redis, Memcached ve VoltDB bulunmaktadır.

Belge Tabanlı Veritabanları: Belge tabanlı veritabanları, JSON veya BSON gibi belgelere dayalı olarak verileri depolar. Bu tür veritabanları, yapısal olmayan veya değişken şekilde yapılandırılmış verileri saklamak için kullanılır. MongoDB bu tür veritabanlarının popüler bir örneğidir.

Her veritabanı türü, özgün iş gereksinimlerine göre tasarlanmıştır ve belirli kullanım senaryolarına yöneliktir. Uygulamanın gereksinimlerini ve veri modelini dikkate alarak, en uygun veritabanı türünün seçimi kritik bir öneme sahiptir.